logo设计思路有:                                                       

 1、象征性

 

 象征就是采用视觉图形符号,唤起人们对于某一个抽象意义,观念或者情绪的记忆,象征性标志,是建立在一个名族特定的文化和宗教基础上的、具有相同的生活环境的人群,才能正确传达与理解象征的意义,可以是用一种动物,也可以是一个符号,把企业的理想和气质含蓄的表达出来。

 

 2、极简

 

 这个思路发扬了“少即是多”的思想,称为极简法,用最少的元素表达丰富地涵义。

 

 3、文字法

 

 文字思路法独立其他的设计思路,将文字的情感与企业的个性相结合。